• Сградата на "ВИК" ООД Перник
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
Image of

Добре дошли

“Водоснабдяване и канализация” ООД Перник обслужва 82 066 бр. потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 4006 бр. са юридически лица и 78 060бр. физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 бр. Общият брой на населението в региона, обслужван от “ Водоснабдяване и канализация” ООД Перник е 131 930 души , а общият брой население, ползващо водоснабдителни услуги е 129 624 души...

виж повече за нас


Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

ВИК Перник

ВАЖНОВажно!!!
 

Уважаеми потребители,
Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на яз.Студена е 4 451 000 куб.м при капацитет 25 519 100куб.м.
Съгласно Наредба №13/29.01.2004г. и Протокол от 31.10.2014г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена "Студена" и прилежащите и хидротехническите съоръжения.
Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.

... Публикувано на: 06.12.2019, 09:53:01

За кв.Църква!
 

Уважаеми потребители на кв.Църква,

Уведомяваме Ви , че днес 05.12.2019г. поради възникнала повреда на довеждащия водопровод през местността Църковска кория , обявеният на сайта режим не може да се спази. В момента се работи по отстраняване на проблема. Наред с това, ще се изгради и допълнителна връзка на ул.“Трайко Живков“ с цел възстановяване на нормалното водоподаване на високите части на кв.Църква в рамките на работния ден.

От Ръководството


... Публикувано на: 05.12.2019, 09:24:27

Важни съобщения за водоснабдяване по режима!
 

Уважаеми потребители на кв.Църква,

Уведомяваме Ви, че в резултат на създалата се кризисна ситуация с драстичното занижаване на обема на яз. Студена, от 21.11.2019г. част от кв.Църква влиза в режимно водоподаване.
- Водоподаване към потребителите: от 15.00ч. до 08.00ч.(сутринта)
- Преустановяване на водоподаването към потребителите : от 08.00ч. до 15.00ч.
Режимът ще засегне живущите на следните улици:
ул.“Дъбрава“, ул.“Тутулова, ул.“Л.Димитрова“, част от ул.“Д. Благоев“, ул.“Тр. Живков“, ул.“Боровец“, ул.“Възход“, ул.“Грамаге“, ул.“Йордан Лютибродски“, ул.“Н.Вапцаров“, ул.“Костенец“ и ул.“Ленин“.

От 08.00ч. до 15.00ч. и до изчерпване на резервоар Църква, вода ще имат живущите на следните улици:
Ул.“Вела Пеева“, ул.“Страцин“, ул.“Язовине“, ул.“Ал.Стоянов“, ул.“Кирил Тупанков“, ул.“Черно море“, ул.“Белоградчик“, ул.“Ковачевци“, ул.“Пещера“, ул.“Валентина Терешкова“, ул.“Мадарски конник“, Еднофамилни къщи, ул.“Мануш войвода“, ул.“Черно море“
Ръководството на „ВиК“ Перник Ви благодари за разбирането и търпението.

Уважаеми потребители на с.Бучино,

Уведомяваме Ви, че при така наложения режим ще има аномалии във водоснабдяването на с. Бучино и Бачова махала , които ще получават вода веднъж на 24ч. от 21.00ч. (вечерта) до изчерпване на количеството резервирана вода. „В и К“ дружеството се извинява на потребителите си за причиненото неудобство.


Уважаеми потребители на с.Мещица и с. Витановци,

Уведомяваме Ви, че при така наложения режим и намаленото резервирано количество вода в резервоар Радина чешма, с.Мещица и с. Витановци ще получават вода веднъж на 48ч. от 21.11.2019г. от 18.00ч. до 05.00ч.(сутринта). Ще се проследи цялостната система на водоснабдяване и ще Ви информираме за всички произтичащи от режима промени, отнасящи се за с.Мещица и с. Витановци.
От Ръководството

... Публикувано на: 28.11.2019, 10:25:28


Виж всички

НОВИНИРежим!
 

новиниУважаеми потребители на кв.Църква,

Уведомяваме Ви, че в резултат на създалата се кризисна ситуация с драстичното занижаване на обема на яз. Студена, от 21.11.2019г. част от кв.Църква влиза в режимно водоподаване.
- Водоподаване към потребителите: от 15.00ч. до 08.00ч.(сутринта)
- Преустановяване на водоподаването към потребителите : от 08.00ч. до 15.00ч.
Режимът ще засегне живущите на следните улици:
ул.“Дъбрава“, ул.“Тутулова, ул.“Л.Димитрова“, част от ул.“Д. Благоев“, ул.“Тр. Живков“, ул.“Боровец“, ул.“Възход“, ул.“Грамаге“, ул.“Йордан Лютибродски“, ул.“Н.Вапцаров“, ул.“Костенец“ и ул.“Ленин“.

От 08.00ч. до 15.00ч. и до изчерпване на резервоар Църква, вода ще имат живущите на следните улици:
Ул.“Вела Пеева“, ул.“Страцин“, ул.“Язовине“, ул.“Ал.Стоянов“, ул.“Кирил Тупанков“, ул.“Черно море“, ул.“Белоградчик“, ул.“Ковачевци“, ул.“Пещера“, ул.“Валентина Терешкова“, ул.“Мадарски конник“, Еднофамилни къщи, ул.“Мануш войвода“, ул.“Черно море“
Ръководството на „ВиК“ Перник Ви благодари за разбирането и търпението.

Уважаеми потребители на с.Бучино,

Уведомяваме Ви, че при така наложения режим ще има аномалии във водоснабдяването на с. Бучино и Бачова махала , които ще получават вода веднъж на 24ч. от 21.00ч. (вечерта) до изчерпване на количеството резервирана вода. „В и К“ дружеството се извинява на потребителите си за причиненото неудобство.


Уважаеми потребители на с.Мещица и с. Витановци,

Уведомяваме Ви, че при така наложения режим и намаленото резервирано количество вода в резервоар Радина чешма, с.Мещица и с. Витановци ще получават вода веднъж на 48ч. от 21.11.2019г. от 18.00ч. до 05.00ч.(сутринта). Ще се проследи цялостната система на водоснабдяване и ще Ви информираме за всички произтичащи от режима промени, отнасящи се за с.Мещица и с. Витановци.... Публикувано на: 03.12.2019, 15:47:45

Режим!!!
 

новини
Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, на основание чл. 41, ал.4, във връзка с чл.41,ал.3 от Наредба №4 от 14 септември 2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, считано от 18.11.2019г. се въвежда временно режимно водоподаване, съгласно съобщение изпратено от Кмета на Община Перник на имейла на „В и К“ ООД гр.Перник на 15.11.2019г. Режимът се отнася за следните населени места: гр.Перник, гр.Батановци, с.Голямо Бучино, с.Люлин, с.Дивотино, с.Мещица, с.Витановци, с.Ярджиловци, с.Богданов дол, с.Черна гора и с. Лесковец, както следва:
- Водоподаване към потребителите: от 05.00ч. до 10.00ч. и от 17.00ч. до 22.00ч.
- Преустановяване на водоподаването към потребителите : от 10.00ч. до 17.00ч. и от 22.00ч. до 5.00ч.
Режимът се въвежда поради създалата се кризисна ситуация, свързана с драстичното намаляване на обема на яз.Студена.

Ръководството на „ВиК“ ООД Перник уведомява абонатите си, че от режима ще бъдат засегнати следните населени места: ЦГЧ на гр.Перник, кв.Ив.Пашов, кв.Проучване, кв.Твърди ливади, кв.Рудничар, кв.Каменина, кв.Мошино,кв.Изток,кв.Тева, кв.Стара Тева, с.Люлин, с. Г.Бучино, с.Дивотино, кв.Стара чешма , кв.Радина чешма, с.Мещица, с.Витановци, кв. Могиличе, кв.Калкас, кв.Драгановец, кв.Ралица, кв.Варош, кв.Клепало, кв.Байкушева махала, гр.Батановци, кв.Бела вода, с.Богданов дол, с.Черна гора и с. Лесковец, с.Ярджиловци.
Ръководството уведомява абонатите си, че водоснабдяването на различните райони ще бъде спрямо тяхната отдалеченост от Централни градски резервоари.
След реално въвеждане на режима ще се направи оценка по технически параметри на водоснабдителната мрежа и Пречиствателната станция за питейна вода. При невъзможност за осъществяване на режима, предложен от кмета на Община Перник, ръководството на „ВиК“ Перник ще разгледа варианти за нов график на водоподаване.
„В и К“ Перник ще Ви държи в течение с всички резултати и промени, произтичащи от наложилия се режим, включително при налагане на промени в графика на водоподаване.

От Ръководството


... Публикувано на: 21.11.2019, 19:03:54

Уважаеми потребители,
 

новиниБанковите сметки на дружеството, чрез които може да разплащате Вашите задължения към нас са:


IBAN BG07 UBBS 8261 1010 007 410
IBAN BG88 UBBS 8888 1000 874 592
BIC UBBSBGSF ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

IBAN BG79 CECB 9790 10F8 8263 00
BIC CECBBGSF БАНКА -ЦКБ АД КЛОН ПЕРНИК


... Публикувано на: 09.07.2019, 14:32:34


Виж всички

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИРайон Църква
 

ремонтни дейностиДнес 06.12.2019г. ще се извършват ремонтни дейности в с.Рударци, ул. Ерма 30; с. Рударци, ул.Св. Кирил и Методий и с.Д.Драгичево, ул. Н.Вапцаров 41, поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняването на авариите.

... Публикувано на: 06.12.2019, 10:09:53

Район Радомир
 

ремонтни дейностиДнес 06.12.2019г ще се извършват текущи ремонтни дейности в гр. Радомир кв. Върба и с.Старо село, поради което ще бъде нарушено водоснадбяването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 06.12.2019, 10:08:06

Район Мошино
 

ремонтни дейностиДнес 06.12.2019г. ще се извършват ремонтни дейности в райна при болница Р.Ангелова , поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 06.12.2019, 10:07:17„Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, започна изпълнение на проект по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“


На 21.08.2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник подписа Административен договор Д-34-67 от 21.08.2019 г. с регистрационен номер BG16M1OP002-1.016-0004-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Бенефициент: „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Перник

Проект: BG16M1OP002-1.016-0004 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Перник“

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 78 591 375,19 лева, от които 66 802 668,91 лева финансиране от Кохезионния фонд 11 788 706,28 лева Национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 54 месеца.

... Публикувано на: 23.08.2019г.

„Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, завърши изпълнение на проект по процедура „Добри и безопасни условия на труд“


На 25.05.2017г. „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

В проект BG05M9OP001-1.008-1865 „Подобряване на условията на труд и оптимизация на работните процеси във „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник“ са предвидени следните дейности:

• Въвеждане на промени в организацията на труда за по-лесното съвместяване на личния и професионалния живот, с цел удължаване на професионалния живот на работниците над 54г.;
• Разработване и въвеждане на иновативен модел на организация на труда за повишаване на производителността и опазване на околната среда;
• Подобряване на условията на труд чрез осигуряване на колективни предпазни средства и закупуване на нови ЛПС с по-висока степен на защита;
• Осигуряване на обучение за 305 работещи за специфични рискове, свързани с индивидуалното работно място;
• Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията OHSAS 18001:2007, както и последващо сертифициране на внедрената система;
• Организация и управление на проекта?
• Информиране и публичност.

Периодът на изпълнение на проекта е 16 месеца.

Проектът е на стойност 212 150 лв., от които 144 262 лв. са финансиране от Европейския социален фонд, 25 458 лв. – национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и 42 430 лв. съфинансиране от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник.

... Публикувано на: 15.03.2019г.

Уважаеми абонати на фирми,
 

    Предоставяме Ви възможност да получавате електронна фактура за текущите Ви задължения за изразходвана вода. За целта трябва да заявите съгласието си чрез подаване на Заявление от името на управителя на фирмата, като се посочва актуален имейл адрес и ЕИК на фирмата. Ще получите имейл с известие за ел.фактура от Prepiska Finance, от където ще изтеглите Вашата фактура.Услугата е безплатна за всички потребители на "ВиК"Перник.
    Заявление за услугата "електронна фактура" за фирми


E-mail за обратна връзка

vik_pernik@abv.bg

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: