• Сградата на "ВИК" ООД Перник
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
Image of

Добре дошли

“Водоснабдяване и канализация” ООД Перник обслужва 82 066 бр. потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 4006 бр. са юридически лица и 78 060бр. физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 бр. Общият брой на населението в региона, обслужван от “ Водоснабдяване и канализация” ООД Перник е 131 930 души , а общият брой население, ползващо водоснабдителни услуги е 129 624 души...

виж повече за нас


Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

ПИСМО ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА ПРОМЯНА НА ГРАФИКА НА РЕЖИМНОТО ВОДОПОДАВАНЕ!
 
ВИК Перник

ВАЖНОАвария в кв.Тева!
 

Уважаеми потребители,

Уведемяваме ви, че поради възникнала авария в кв.Тева при бл.100, е спряно водоподаването за по-голяма част от кв.Тева.
Аварията ще се отстранява утре 09.04.2020г. от 08.30ч., след което водоснабдяването ще бъде възстановено за потърпевшите потребители.
„Водоснабдяване и канализация" ООД Перник се извинява на своите потребители за създадените неудобства.

... Публикувано на: 08.04.2020, 20:18:09

ЯЗ. СТУДЕНА
 

Уважаеми потребители,
Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ООД Перник ви уведомява, че към момента водният обем на яз.Студена е 9 819 000 куб.м при капацитет 25 519 100куб.м.
Отчетени са : приток – 1411 л/сек. и разход - 279 л/сек.
Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена, съгласно НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ В сила от 31.01.2020 г.

... Публикувано на: 08.04.2020, 08:33:19

 

Уважаеми потребители,

Предоставяме ви най-важните телефони за връзка с нас:

24 часова телефонна линия за връзка: 0700 16751 - Централен Диспечерски пункт Перник
•Ръководител направление Инкасо – 64 98 48, 64 98 12
•Юрисконсулти - 64 98 17
•Водомерно стопанство - 64 98 35
•Дежурни диспечери - 0700 16751
•Оператори инкасо - 64 98 12, 64 98 41
•Дежурни инкасатори - 64 98 13
•Център за обслужване на клиенти - 64 98 49
•Район Перник - експл. р-н Мошино-076 /67 04 03
•Район Перник - експл. р-н Църква-076 /67 05 32
•Район Перник - експл. р-н Батановци-0882966626
•Район Радомир– 07778 /00 50
•Район Земен – 0882966635
•Район Брезник – 07751 /21 68
•Район Трън – 07731 /22 87


... Публикувано на: 03.04.2020, 10:17:09


Виж всички

НОВИНИУважаеми потребители,
 

новиниБанковите сметки на дружеството, чрез които може да разплащате Вашите задължения към нас са:


IBAN BG07 UBBS 8261 1010 007 410
IBAN BG88 UBBS 8888 1000 874 592
BIC UBBSBGSF ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

IBAN BG79 CECB 9790 10F8 8263 00
BIC CECBBGSF БАНКА -ЦКБ АД КЛОН ПЕРНИК


... Публикувано на: 21.03.2020, 11:15:23

Съобщение!
 

новини
Уважаеми потребители,

Във връзка с регистрираните случаи на корона вирус COVID-19 на територията на България и с цел превенция от разпространение на заболяването, ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник,
призовава всички свои потребители да извършват при възможност самоотчет и да предоставят показанията на водомерите си на своите инкасатори по телефон, чрез SMS или на следните телефони по райони в рамките на работното време на дружеството от 08.00ч. до 16.30ч., като се спазва следния период за отчет:
• от 1-во до 10-то число на месеца ще се приемат показания на водомера за градовете.
• от 10-то до 20-то число на месеца ще се приемат показания на водомера за селата.

„ВиК“ Перник – 076649812, 076649848, 076649849, 076649839
Район Мошино – 076670403
Район Църква – 076670532
Район Батановци – 0882966626
Район Радомир – 077780050
Район Земен – 0882966635
Район Брезник – 076649812
Район Трън - 077312287

Препоръчваме на своите потребители да заплащат фактурираните количества вода по възможност безкасово (чрез електронно банкиране, по интернет чрез ePay). За желаещите да си платят сметките на каса, ви уведомяваме, че всички каси продължават да работят целодневно.

От ръководството


... Публикувано на: 18.03.2020, 17:58:13

Съобщение!
 

новини
Уважаеми потребители,

Във връзка с регистрираните случаи на корона вирус COVID-19 на територията на България и с цел превенция от разпространение на заболяването, ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник ви уведомява, че от 11.03.2020г. спира приема за срещи с физически, юридически лица и национални медии по жалби, въпроси и консултации.
Моля отправяйте Вашите запитвания в писмен вид на имейла на дружеството- vik_pernik@abv.bg, като ръководството се задължава да получите своевременно отговор на поставените въпроси.

От ръководството


... Публикувано на: 12.03.2020, 08:47:24


Виж всички

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИРайон Мошино
 

ремонтни дейностиДнес 08.04.2020г. ще се извършват ремонтни дейности на ул."Бл. Гебрев" 62 ; ул. "Луганска" 124 и ул."Съединение" 1 Поради ремонтни дейности времеменно е спряно водоподаването за кв. Изток ;кв. Мошино , поради което ще бъде нарушено водоподаването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 08.04.2020, 10:11:29

Район Църква
 

ремонтни дейностиДнес 08.04.2020г. ще се извършват ремонтни дейности в с.Драгичево на ул."Цар Симеон" , в кв.Църква на ул."Боровец" 10. Днес в кв. Църква ще се извършва присъединяване към новия водопровод и голяма част от абонатите няма да имат вода, поради което ще бъде нарушено водоподаването до привършване на ремонтните дейности.

... Публикувано на: 08.04.2020, 09:26:05

Район Могиличе
 

ремонтни дейностиДнес 08.04.2020г. ще се извършват ремонтни дейности на ул."Софийско шосе"-автогарата и ул."Владислав Граматик" 1, поради което ще бъде нарушено водоподаването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 08.04.2020, 09:03:17„Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, започна изпълнение на проект по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“


На 21.08.2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник подписа Административен договор Д-34-67 от 21.08.2019 г. с регистрационен номер BG16M1OP002-1.016-0004-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Бенефициент: „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Перник

Проект: BG16M1OP002-1.016-0004 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Перник“

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 78 591 375,19 лева, от които 66 802 668,91 лева финансиране от Кохезионния фонд 11 788 706,28 лева Национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 54 месеца.

... Публикувано на: 23.08.2019г.

„Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, завърши изпълнение на проект по процедура „Добри и безопасни условия на труд“


На 25.05.2017г. „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

В проект BG05M9OP001-1.008-1865 „Подобряване на условията на труд и оптимизация на работните процеси във „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник“ са предвидени следните дейности:

• Въвеждане на промени в организацията на труда за по-лесното съвместяване на личния и професионалния живот, с цел удължаване на професионалния живот на работниците над 54г.;
• Разработване и въвеждане на иновативен модел на организация на труда за повишаване на производителността и опазване на околната среда;
• Подобряване на условията на труд чрез осигуряване на колективни предпазни средства и закупуване на нови ЛПС с по-висока степен на защита;
• Осигуряване на обучение за 305 работещи за специфични рискове, свързани с индивидуалното работно място;
• Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията OHSAS 18001:2007, както и последващо сертифициране на внедрената система;
• Организация и управление на проекта?
• Информиране и публичност.

Периодът на изпълнение на проекта е 16 месеца.

Проектът е на стойност 212 150 лв., от които 144 262 лв. са финансиране от Европейския социален фонд, 25 458 лв. – национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и 42 430 лв. съфинансиране от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник.

... Публикувано на: 15.03.2019г.

Уважаеми абонати на фирми,
 

    Предоставяме Ви възможност да получавате електронна фактура за текущите Ви задължения за изразходвана вода. За целта трябва да заявите съгласието си чрез подаване на Заявление от името на управителя на фирмата, като се посочва актуален имейл адрес и ЕИК на фирмата. Ще получите имейл с известие за ел.фактура от Prepiska Finance, от където ще изтеглите Вашата фактура.Услугата е безплатна за всички потребители на "ВиК"Перник.
    Заявление за услугата "електронна фактура" за фирми


E-mail за обратна връзка

vik_pernik@abv.bg

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: