Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

ВИК Перник

ВРЪЗКИ

 

     Цел на проекта - Да подготви дългосрочна инвестиционна програма за сектора водоснабдяване и канализация въз основа на пълно проучване на водния цикъл във всеки  от целевите градове и  да помогне на България да постигне  съответствие с постиженията на Европейското законодателство в областта на околната среда  и по-специално  с  Директивите  на Европейския съюз за  питейната вода и  Директивите за  отпадъчни води в градовете.виж повече за проекта

Заинтересовани страни
 

..Портал на европейския съюз www.europa.eu
..Министерството на околната среда и водите www.moew.government.bg
..Министерство на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bg
..Министерство на финансите www.minfin.bg


 

    Държавното регулиране на дейностите в енергетиката и във водоснабдителните и канализационните услуги се осъществява от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Комисията е независим специализиран колегиален орган и се състои от 13 членове, в т.ч. председател и двама заместник-председатели, от които единият е със стаж в енергетиката, а другият – във водоснабдяването и канализацията.
виж повече


E-mail за обратна връзка

office@vik-pernik.eu

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: