Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

ВИК Перник

КОМПЮТЪРНИ КАСИ ИНКАСО

Адреси
 
Kаса "В и К" Перник-Административна сграда:  гр.Перник ул.”Средец” 11
Каса  "В и К"  в сградата на ДСК Изток:  гр.Перник ул.”Ленински проспект” 1
Каса "В и К" (Пощенски клон):  гр.Батановци
Каса  "В и К":  гр.Перник Общинска банка (Минна дирекция)
Каса  "В и К":  гр.Перник кв. Църква сградата на район "ВиК"
Каса  "В и К":  гр.Батановци- сграда „ВиК”
Каса  "В и К":  гр.Радомир-Читалището
Каса  "В и К":  гр.Радомир-сграда „ВиК”
Каса "В и К" (Пощенски клон):  гр.Радомир - кв.Върба
Каса "В и К" (Пощенски клон):  гр.Перник – кв.Бела вода
Каса "В и К" (Пощенски клон):  гр.Перник – кв.Тева
Каса "В и К" (Пощенски клон):  гр.Перник – кв.Мошино-клон3
Каса "В и К" (Пощенски клон):  гр.Перник – кв.Църква
Каса "В и К" (Централна поща):  гр.Перник-пл.Кракра Пернишки
Каса "В и К" (Пощенски клон):  с.Рударци
Каса "В и К" (Пощенски клон):  с.Кладница
Каса "В и К" (Пощенски клон):  с.Драгичево
Каса "В и К" (Пощенски клон):  с.Студена
Каса "В и К" (Пощенски клон):  с.Люлин
Каса "В и К" (Пощенски клон):  с.Дивотино
Каса "В и К" (Пощенски клон):  с.Бучино
Каса "В и К" (Пощенски клон):  с.Ноевци
Каса "В и К" (Пощенски клон):  с.Дрен
Каса "В и К" (Пощенски клон):  с.Извор-Радомирска община
Каса "В и К" (Пощенски клон):  с.Мещица
Каса "В и К" (Пощенски клон):  гр. Земен - Център
Каса "В и К" (Пощенски клон):  гр.Брезник - Център
Каса  "В и К":  гр. Земен – сграда „ВиК”
Каса  "В и К":  гр.Брезник- сграда „ВиК”
Каса  "В и К":  гр.Трън– сграда „ВиК”

E-mail за обратна връзка

office@vik-pernik.eu

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: