Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

ВИК Перник

ЦЕНИ 

На основание Решение № -Ц-20 от 28.12.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

Цените влизат в сила от 01.01.2019г.

Вид на услугата м-ка Цена без ДДС ДДС Крайна цена
Доставяне на вода на потребителите лв./куб.м 1,369 0,274 1,643
Отвеждане на отпадъчните води лв./куб.м 0,193 0,039 0,232
Пречистване на отпадъчните води - битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. лв./куб.м 0,378 0,076 0,454
Пречистване на отпадъчните води - промишлени и други стопански потребители - степен на замърсеност 1 лв./куб.м 0,424 0,085 0,509
Пречистване на отпадъчните води - промишлени и други стопански потребители - степен на замърсеност 2 лв./куб.м 0,750 0,150 0,900
Доставяне на вода с непитейни качества лв./куб.м 0,131 0,026 0,157

ВИК Перник

Цени на услуги за потребителите, извършвани с техника и механизация на "В и К" Перник.

Вид на услугата м-ка Цена без ДДС ДДС Крайна цена
Откриване на нова партида бр. 20,60 4,12 24,72
Смяна на партида бр. 6,00 1,20 7,20
Съгласуване на скица бр. 22,59 4,52 27,1
Съгласуване на проект бр. 121,14 24,23 145,37
Прекъсване на водоснабдяването без разкопаване бр. 24,52 4.90 29,42
Възстановяване на водоснабдяването без разкопаване бр. 24,52 4,90 29,42
Прекъсване и възстановяване на водоснабдяването с разкопаване без настилка бр. 115,00 23,00 138,00
Прекъсване и възстановяване на водоснабдяването с разкопаване при паважна настилка бр. 170,00 34,00 204,00
Прекъсване и възстановяване на водоснабдяването с разкопаване при асфалтова настилка бр. 270,00 54,00 324,00
Работа на място на багер /голям/ на час лв./час 43,20 8,64 51,84
Отиване и връщане до обекта на багер лв./км 2,00 0,40 2,40
Работа на място на мини багер на час лв./час 30,42 6,08 36,50
Работа на място на багер чук на час лв./час 54,80 10,96 65,76
Отиване и връщане до обекта на багер чук лв./км 2,00 0,40 2,40
Работа на място на комбинирана каналочистачна машина "Мицубиши" лв./час 120,00 24,00 144,00
Отиване и връщане до обекта на комбинирана каналочистачна машина "Мицубиши" лв./км 2,00 0,40 2,40
Работа на място на каналочистачна машина "ИФА" на час лв./час 60,00 12,00 72,00
Отиване и връщане до обекта на каналочистачна машина "ИФА" лв./км 2,00 0,40 2,40
Работа на място на комбинирана каналочистачна машина "ИВЕКО" на час лв./час 82,50 16,50 99,00
Отиване и връщане до обекта на комбинирана каналочистачна машина "ИВЕКО" на час лв./км 2,00 0,40 2,40
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф90 бр. 16,20 3,24 19,44
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф110 бр. 19,80 3,96 23,76
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф125 бр. 20,40 4,08 24,48
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф140 бр. 21,00 4,20 25,20
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф160 бр. 22,00 4,40 26,40
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф180 бр. 24,80 4,96 29,76
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф200 бр. 36,00 7,20 43,20
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф225 бр. 40,50 8,10 48,60
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф250 бр. 52,80 10,56 63,36
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф280 бр. 55,74 11,15 66,89
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф315 бр. 59,60 11,92 71,52
Услуга с машина за рязане на асфалт/фугорез/ лв./лин.м 3,50 0,70 4,20
Откриване на течове и трасета със специализирана апаратура лв./час 40,00 8,00 48,00
Хоризонтално сондиране със сонда тип Къртица лв./лин.м 35,10 7,02 42,12
Услуга с ръчна трамбовка на час лв./час 15,00 3,00 18,00
Такса за предизвикана авария на уличен водопровод при извършване на изкопни работи лв./лин.м 320,00 64,00 384,00
Проверка и отчет на индивидуален водомер по молба на клиента бр. 8,33 1,67 10,00
Издаване на служебна бележка(удостоверение)по молба на клиента бр. 5,00 1,00 6,00
Ксерокопиране формат А4 едностранно бр. 0,08 0,02 0,10
Ксерокопиране формат А4 двустранно бр. 0,17 0,03 0,20
Превоз с автомобил ДЕУ РК96-54АК лв./км 0,42 0,08 0,50
Услугите ще се извършват след направено авансово плащане от клиента в размер на 50% от стойността на услугата.
Цените влизат в сила от 09.05.2016 година.


ВИК Перник

Цени на услуги за потребителите, извършвани във "Водомерен сервиз" на "В и К" Перник.

Вид на услугата м-ка Цена без ДДС ДДС Крайна цена
Пломбиране на водомер бр. 5,70 1,14 6,84
Mонтаж на нов водомер бр. 40,00 8,00 48,00
Mонтаж на нов водомер със спирателен кран бр. 44,00 8,80 52,80
Подмяна на спирателен кран бр. 20,00 4,00 24,00
Монтаж на нов водомер собственост на клиента бр. 15,00 3,0 18,00
Подмяна на стар водомер по вина на абоната 5 m3 лека и средна повреда бр. 34,00 6,80 40,80
Подмяна на стар водомер по вина на абоната 5 m3 тежка повреда бр. 40,00 8,00 48,00
Подмяна на стар водомер по вина на абоната от 10 m3 до 150 m3 без включен водомер бр. 15,00 3,00 18,00
Изпитване и пломбиране на водомер 5 m3 бр. 16,40 3,28 19,68
Изпитване и пломбиране на водомер 10, 20 и 30 m3 бр. 40,94 8,19 49,13
Ремонт на водомер 10 m3 бр. 55,00 11,00 66,00
Демонтаж, монтаж, изпитване и пломбиране на водомери с изтекъл срок 3 m3 и 5 m3 бр. 17,92 3,58 21,50
Цените влизат в сила от 01.08.2016 година.


 
 

E-mail за обратна връзка

vik_pernik@abv.bg

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: