Skip to main content

Уважаеми потребители,уведомявам Ви,че водата в с. Люлин вече е годна за питейно-битови цели. От водоснабдителното дружество ще се извършва учестен мониторинг на питейната вода до края на месец август. Прилагаме протокол от извършени анализи на питейната вода.

[ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ]

bg_BGBulgarian