Skip to main content
Язовир

23 153 300 куб.м.

By юни 17th, 2024No Comments

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник ви уведомява, че към момента водният обем на яз.Студена е 23  153 300 куб.м при капацитет 25 200 000 куб.м. Отчетени са : приток – 559 л/сек, разход – 654 л/сек. . Cпециалисти на „ВИК” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена, съгласно наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние в сила от 31.01.2020 г.

bg_BGBulgarian