Skip to main content
Вик Перник

Експлоатационни звена

Производствено- експлоатационно звено „Мошино“

ОБСЛУЖВАНИ СЕЛИЩА:

 • гр.Перник кв.”Изток”
 • гр.Перник кв.”Мошино”
 • гр.Перник жк”Тева”
 • гр.Перник кв.”Стара Тева”
 • гр.Перник кв.”Димова Махала”
 • гр.Перник кв.”Рудничар”
 • гр.Перник кв.”Твърди ливади”
 • гр.Перник жк”Проучване”
 • гр.Перник кв.”Байкушева махала”
 • гр.Перник кв.”Клепало”
 • с.Дивотино
 • с.Люлин
 • с.Големо Бучино

Производствено- експлоатационно звено „Могиличе“

ОБСЛУЖВАНИ СЕЛИЩА:

 • гр.Перник кв.”Варош”
 • гр.Перник кв.”Табана”
 • гр.Перник кв.”Селото”
 • гр.Перник кв.”Рено”
 • гр.Перник кв.”Монте Карло”
 • гр.Перник кв.”Христо Смирненски”
 • гр.Перник кв.”Красно село”
 • гр.Перник кв.”Драгановец”
 • гр.Перник кв.”Радина чешма”
 • гр.Перник кв.”Каменина”
 • гр. Перник кв.”Ралица”
 • гр.Перник кв.”Могиличе”
 • гр.Перник кв.”Христо Ботев”
 • гр.Перник кв.”Васил Левски”
 • гр.Перник кв.”Калкас”
 • гр.Перник кв.”Куциан”

Производствено- експлоатационно звено „Църква”

ОБСЛУЖВАНИ СЕЛИЩА:

 • гр.Перник кв.”Църква”
 • с.Кралев дол
 • с.Студена
 • с.Боснек
 • с.Драгичево
 • с.Рударци
 • с.Кладница

Производствено- експлоатационно звено „Батановци”

ОБСЛУЖВАНИ СЕЛИЩА:

 • гр.Перник кв.”Бела вода”
 • гр.Батановци
 • с.Богданов дол
 • с.Черна гора
 • с.Ярджиловци
 • с.Зидарци
 • с.Витановци
 • с.Мещица
 • с.Расник
 • с.Радуй

Производствено- експлоатационно звено „Радомир”

ОБСЛУЖВАНИ СЕЛИЩА:

 • гр. Радомир
 • с.Байкалско
 • с.Борнарево
 • с.Владимир
 • с.Гълъбник
 • с.Дебели лаг
 • с.Долна Диканя
 • с.Дрен
 • с.Друган
 • с.Жедна
 • с.Житуша
 • с.Извор
 • с.Касилаг
 • с.Кленовик
 • с.Кондофрей
 • с.Копаница
 • с.Николаево
 • с.Негованци
 • с.Старо село
 • с.Стефаново
 • с.Углярци
 • с.Червена могила
 • с.Чуковец

Производствено- експлоатационно звено „Брезник”

ОБСЛУЖВАНИ СЕЛИЩА:

 • гр. Брезник
 • с.Бабица
 • с.Банище
 • с.Бегуновци
 • с.Брезнишки извор
 • с.Велковци
 • с.Видрица
 • с.Вискяр
 • с.Гигинци
 • с.Горни Романци
 • с.Гърло
 • с.Горна Секирна
 • с.Долна Секирна
 • с.Душинци
 • с.Завала
 • с.Конска
 • с.Кошарево
 • с.Красава
 • с.Кривонос
 • с.Муртинци
 • с.Непразненци
 • с.Ноевци
 • с.Ребро
 • с.Режанци
 • с.Ръжавец
 • с.Садовик
 • с.Слаковци
 • с.Сопица
 • с.Станьовци
 • с.Ярославци
 • с.Извор

Производствено- експлоатационно звено „Земен”

ОБСЛУЖВАНИ СЕЛИЩА:

 • гр.Земен
 • с.Габров дол
 • с.Блатешница
 • с.Враня стена
 • с.Горна Врабча
 • с.Горна Глоговица
 • с.Дивля
 • с.Долна Врабча
 • с.Елов дол
 • с.Жабляно
 • с.Калотинци
 • с.Мурено
 • с.Пещера
 • с.Смиров дол
 • община Ковачевци

Производствено- експлоатационно звено „Трън”

ОБСЛУЖВАНИ СЕЛИЩА:

 • гр.Трън
 • с.Бераинци
 • с.Бохова
 • с.Бусинци
 • с.Велиново
 • с.Врабча
 • с.Вукан
 • с.Главановци
 • с.Глоговица
 • с.Горочевци
 • с.Джинчовци
 • с.Докьовци
 • с.Дълга лука
 • с.Ездимирци
 • с.Еловица
 • с.Ерул
 • с.Забел
 • с.Зелени град
 • с.Кожинци
 • с.Костуринци
 • с.Лева река
 • с.Ломница
 • с.Лешниковци
 • с.Милкьовци
 • с.Милославци
 • с.Мрамор
 • с.Мракетинци
 • с.Насалевци
 • с.Парамун
 • с.Радово
 • с.Рани луг
 • с.Реяновци
 • с.Слишовци
 • с.Стайчовци
 • с.Стрезимировци
 • с.Средорек
 • с.Туроковци
 • с.Филиповци
 • с.Ярловци
bg_BGBulgarian