Skip to main content
Новини

Водата от „Врелото“ потече към чешмите на радомирци

Водата от извор „Врелото“ е пусната към водопроводната мрежа на град Радомир. Това съобщи инж. Борислав Иванов – управител на „ВиК“ ООД – Перник.

„В събота пуснахме водата от „Врелото“, но ни трябваха няколко дни, за да направим промивка на довеждащия водопровод, защото не е използван от години. Взехме проба от водата, която е с показатели в нормата за качество на вода, съгласно Наредба № 9. Затворихме изпускателите по трасето, но поради факта, че този водопровод не е използван от толкова време, една връзка протече и се наложи екипите ни да отстранят аварията. Това ни забави още един ден, но вече водата тече към водопроводната мрежа на града.

При пускането на водата бяхме изправени и пред друг проблем, който трябваше да решим бързо. Водата от „Врелото“ захранва „висока зона“ на град Радомир, а в момента има недостиг в „ниска“ зона. При подаване на вода от „висока“ към „ниска“ зона налягането във високите части на квартал „Арката“ се понижи, даже на места водоподаването напълно спря. С моя екип взехме решение и направихме преработка на системата, така че необходимите 50 л/сек към „ниска зона“ да се подават като същевременно налягането във „висока“ не пада. Такова приспособяване на водопроводната мрежа на града до момента не е правено. Сега при подаването на вода от „Врелото“ сме спокойни, че няма ощетени абонати и водата се ползва по предназначение към „ниска зона“.

Междувременно в последните две седмици по довеждащия водопровод от ПС „Опалово“, който е основният водоизточник за „ниска зона“, бяха отстранени 17 аварии. За съжаление при всяко пускане на водата по него се образуваха нови аварии и той не може да обезпечи по никакъв начин абонатите от тази част на града. В момента този водопровод се подменя, а финансирането бе осигурено от „Български ВиК Холдинг“. Крайният срок за изпълнение е октомври месец, но строителите ни увериха, че той ще бъде готов до края на месец август. Към момента са готови  80 % от трасето, а през тази седмица ще направят изпитвания и 72 часови проби, за да могат тези 80 % да бъдат превключени и водата да потече към града. По този начин голяма част от амортизираното старо трасе ще отпадне и загубите ще намалеят. Така ще се подсигури необходимото водно количество за „ниска зона“ и водата от ПС „Опалово“ ще достигне до мрежата на града.“

bg_BGBulgarian