Skip to main content
ВИД НА УСЛУГАТА М-КА ЦЕНА БЕЗ ДДС ДДС КРАЙНА ЦЕНА
Доставяне на вода на потребителите лв./куб.м 2,218 0,443 2,661
Отвеждане на отпадъчните води лв./куб.м 0,370 0,074 0,444
Пречистване на отпадъчните води – битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. лв./куб.м 0,625 0,125 0,750
Пречистване на отпадъчните води – промишлени и други стопански потребители – степен на замърсеност 1 лв./куб.м 0,692 0,138 0,830
Пречистване на отпадъчните води – промишлени и други стопански потребители – степен на замърсеност 2 лв./куб.м 1,245 0,249 1,494
Доставяне на вода с непитейни качества лв./куб.м 0,188 0,037 0,225

Цени на услуги за потребителите, извършвани с техника и механизация на „В и К“ Перник.

ВИД НА УСЛУГАТА М-КА ЦЕНА БЕЗ ДДС ДДС КРАЙНА ЦЕНА
Откриване на нова партида бр. 39,75 7,95 47,70
Смяна на партида бр. 14,45 2,89 17,34
Съгласуване на скица бр. 22,59 4,52 27,1
Съгласуване на проект бр. 121,14 24,23 145,37
Прекъсване на водоснабдяването без разкопаване бр. 28,00 5,60 33,60
Прекъсване на водоснабдяването със заключващо устройство бр. 60,43 12,09 72,52
Възстановяване на водоснабдяването без разкопаване бр. 28,00 5,60 33,60
Прекъсване и възстановяване на водоснабдяването с разкопаване без настилка бр. 115,00 23,00 138,00
Прекъсване и възстановяване на водоснабдяването с разкопаване при паважна настилка бр. 170,00 34,00 204,00
Прекъсване и възстановяване на водоснабдяването с разкопаване при асфалтова настилка бр. 270,00 54,00 324,00
Работа на място на багер /голям/ на час лв./час 43,20 8,64 51,84
Отиване и връщане до обекта на багер лв./км 2,00 0,40 2,40
Работа на място на мини багер на час лв./час 30,42 6,08 36,50
Работа на място на багер чук на час лв./час 54,80 10,96 65,76
Отиване и връщане до обекта на багер чук лв./км 2,00 0,40 2,40
Работа на място на комбинирана каналочистачна машина „Мицубиши“ лв./час 120,00 24,00 144,00
Отиване и връщане до обекта на комбинирана каналочистачна машина „Мицубиши“ лв./км 2,00 0,40 2,40
Работа на място на каналочистачна машина „ИФА“ на час лв./час 60,00 12,00 72,00
Отиване и връщане до обекта на каналочистачна машина „ИФА“ лв./км 2,00 0,40 2,40
Работа на място на комбинирана каналочистачна машина „ИВЕКО“ на час лв./час 82,50 16,50 99,00
Отиване и връщане до обекта на комбинирана каналочистачна машина „ИВЕКО“ на час лв./км 2,00 0,40 2,40
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф90 бр. 16,20 3,24 19,44
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф110 бр. 19,80 3,96 23,76
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф125 бр. 20,40 4,08 24,48
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф140 бр. 21,00 4,20 25,20
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф160 бр. 22,00 4,40 26,40
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф180 бр. 24,80 4,96 29,76
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф200 бр. 36,00 7,20 43,20
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф225 бр. 40,50 8,10 48,60
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф250 бр. 52,80 10,56 63,36
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф280 бр. 55,74 11,15 66,89
Челна заварка на полиетиленови тръби и фитинги Ф315 бр. 59,60 11,92 71,52
Услуга с машина за рязане на асфалт/фугорез/ лв./лин.м 3,50 0,70 4,20
Откриване на течове и трасета със специализирана апаратура лв./час 40,00 8,00 48,00
Хоризонтално сондиране със сонда тип Къртица лв./лин.м 35,10 7,02 42,12
Услуга с ръчна трамбовка на час лв./час 15,00 3,00 18,00
Такса за предизвикана авария на уличен водопровод при извършване на изкопни работи лв./лин.м 320,00 64,00 384,00
Проверка и отчет на индивидуален водомер по молба на клиента бр. 8,50 1,70 10,20
Проверка за установяване на разлики по-големи от 20 на сто от отчетеното количество вода по общ водомер и в сбора на отчетите от индивидуалните водомери за едно жилище 1 бр. ап. 8,22 1,64 9,86
Издаване на служебна бележка(удостоверение)по молба на клиента бр. 15,00 3,00 18,00
Ксерокопиране формат А4 бр. 0,40 0,08 0,48
Направена справка за консумация на общ водомер на блок бр. 42,00 8,40 50,40
Превоз с автомобил ДЕУ РК96-54АК лв./км 0,42 0,08 0,50

Услугите ще се извършват след направено авансово плащане от клиента в размер на 50% от стойността на услугата.
Цените влизат в сила от 23.02.2023 година.

Цени на услуги за потребителите, извършвани във „Водомерен сервиз“ на „В и К“ Перник.

ВИД НА УСЛУГАТА М-КА ЦЕНА БЕЗ ДДС ДДС

КРАЙНА ЦЕНА

Пломбиране на водомер бр. 12.50 2.50 15.00
Mонтаж на нов водомер 5м3 и 3м3 бр. 54,35 10,87 65,22
Mонтаж на нов водомер 20м3 бр. 375,32 75,06 450,38
Монтаж на нов водомер собственост на клиента 5м3 и 3м3 бр. 29.60 5.92 35.52
Подмяна на стар водомер по вина на абоната 5м3 и 3м3 лека и средна повреда бр. 34,00 6,80 40,80
Подмяна на стар водомер по вина на абоната 5м3 и 3м3 тежка повреда бр. 54,35 10,87 65,22
Изпитване и пломбиране на водомер 5м3 и 3м3 бр. 47.15 9.43 56.58
Изпитване и пломбиране на водомер 10м3 и 12м3 бр. 92.40 18.48 110.88
Изпитване и пломбиране на водомер 20м3 и 30м3 бр. 159.60 31.92 191.52
Ремонт на водомер 10 m3 бр. 55,00 11,00 66,00
Проверка и отчет на индивидуален водомер по молба на клиента бр. 8,50 1,70 10,20
Проверка за установяване на разлики по-големи от 20 на сто от отчетеното количество вода по общ водомер и в сбора на отчетите от индивидуалните водомери за едно жилище 1 бр. ап. 8,22 1,64 9,86
Отстраняване на теч, след монтаж на водомер от други изпълнители бр. 55.65 11.13 66.78
Посещение на адрес по желание на клиента бр. 18.90 3.78 22.68

Цените влизат в сила от 23.02.2023 година.

Условия и ред за присъединяване на потребителите към водоснабдителните и канализационните системи, предадени за експлоатация на „ВиК“ ООД-Перник

Необходими документи за изграждане на водопроводно и/или канализационно отклонение

bg_BGBulgarian