Skip to main content
ВИК ПЕРНИК

Работно време и график за срещи

Приемно време за среща на ръководството с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации: всяка седмица в сряда от 10.00 часа до 12.00 часа и за национални медии – от 12.00 часа до 13.00 часа в Административната сграда на ВиК , гр.Перник, ул.“Средец“11 с предварително записване. Записвания на тел. 076 64 98 15- Технически секретар.

Приемно време за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации с главен инженер, ръководител ВМС, ръководител КМС, началник Инкасо и Юрисконсулт: всяка сряда от седмицата от 10.00 часа до 12.00 часа в сградата на Централното управление на ВиК , гр.Перник, ул.“Средец“11.

Работно време на „ВиК“ ООД Перник Централно управление: от 08:00 часа до 16:30 часа, обедна почивка от 12:00 часа до 12:30 часа.

Адрес за контакти

„ВиК“ ООД Перник Централно управление:

2300 гр. Перник, ул. „Средец“ 11

Управител: 076 64 98 15

E-mail:

office@vik-pernik.eu
vik_pernik@abv.bg

 • 24 часова телефонна линия за връзка: 0700 16751 – Централен Диспечерски пункт Перник
 • Район Перник – експл. р-н Мошино-076 /67 04 03
 • Район Перник – експл. р-н Църква-076 /67 05 32
 • Район Перник – експл. р-н Батановци-07712/23 61
 • Район Радомир– 07778 /00 50 ; 07778 /21 30
 • Район Земен – 07741 /21 45
 • Район Брезник – 07751 /21 68
 • Район Трън – 07731 /22 87
 • Управител – 64 98 15
 • Ръководител направление Инкасо – 64 98 48
 • Юрисконсулти – 64 98 17
 • Водомерно стопанство – 64 98 35
 • Дежурни диспечери – 0700 16751
 • Оператори инкасо – 64 98 12, 64 98 48
 • Дежурни инкасатори – 64 98 13
 • Център за обслужване на клиенти – 64 98 49
 • Kаса „В и К“ Перник – Административна сграда:
  гр.Перник ул.”Средец” 11
 • Каса  „В и К“  в сградата на ДСК Изток:
  гр.Перник ул.”Ленински проспект” 1
 • Каса „В и К“ (Пощенски клон):
  гр.Батановци
 • Каса  „В и К“:
  гр.Перник кв. Църква сградата на район „ВиК“
 • Каса  „В и К“:
  гр.Батановци- сграда „ВиК”
 • Каса  „В и К“:
  гр.Радомир-Читалището
 • Каса „В и К“ (Пощенски клон):
  гр.Радомир – кв.Върба
 • Каса „В и К“ (Пощенски клон):
  гр.Перник – кв.Бела вода
 • Каса „В и К“
  гр.Брезник- сграда „ВиК”
 • Каса „В и К“
  гр.Трън– сграда „ВиК”
 • Каса „В и К“ (Пощенски клон)
  гр.Перник – кв.Тева
 • Каса „В и К“ (Пощенски клон)
  гр.Перник – кв.Мошино-клон3
 • Каса „В и К“ (Пощенски клон)
  гр.Перник – кв.Църква
 • Каса „В и К“ (Централна поща)
  гр.Перник-пл.Кракра Пернишки
 • Каса „В и К“ (Пощенски клон)
  с.Рударци
 • Каса „В и К“ (Пощенски клон)
  с.Кладница
 • Каса „В и К“ (Пощенски клон)
  с.Драгичево
 • Каса „В и К“ (Пощенски клон)
  с.Студена
 • Каса „В и К“ (Пощенски клон)
  с.Люлин
 • Каса „В и К“ (Пощенски клон)
  с.Дивотино
 • Каса „В и К“ (Пощенски клон)
  с.Бучино
 • Каса „В и К“ (Пощенски клон)
  с.Ноевци
 • Каса „В и К“ (Пощенски клон)
  с.Дрен
 • Каса „В и К“ (Пощенски клон)
  с.Извор-Радомирска община
 • Каса „В и К“ (Пощенски клон)
  с.Мещица
 • Каса „В и К“ (Пощенски клон)
  гр. Земен – Център
 • Каса „В и К“ (Пощенски клон)
  гр.Брезник – Център
 • Каса „В и К“
  гр. Земен – сграда „ВиК”
bg_BGBulgarian