Skip to main content
Новини

През почивните дни се покачи нивото на язовир Студена

By юни 27th, 2024No Comments

  Днес, във връзка с покачилия се воден обем в язовир „Студена“ през последните дни, се проведе среща между Областния управител на област Перник, Кмета на Община Перник и Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник. На нея беше обсъдена ситуацията с обема на язовира, както и количество вода, което се изпуска, с оглед предстоящите дни, в които се очакват интензивни валежи и увеличаване притока към язовира.

Управителят на „ВиК“ – Перник обясни, че през почивните дни са направени опити да се изпуснат по-големи водни количества, за да се увеличи свободния обем в язовира, но реката в с. Студена е повишила много нивото си, което е наложило изпускане на по-малко вода от язовира.

Към момента ситуацията е спокойна, а обемът на язовир „Студена“ намалява значително, но предвид предстоящите интензивните валежи ще се предприемат действия в критичните точки по поречието на реката в с. Студена, за да може, ако се наложи да се изпусне повече вода от язовира, да не се стига да аварийни ситуации. По останалата част на река Струма към момента нивата са ниски и не се очаква съществено повишаване през следващите дни.

bg_BGBulgarian